19_banner

لیزر اس اچ آر

SHR

لیزر دایود

DIOD

اس اچ ار
تکنولوژی جدید روز دنیا به نام SHR فرایند تضمینی در حذف موهای زاید میباشد که سرعت رفع موهای زاید را به چندبرابر افزایش داده و با سرعت 10 شات بر ثانیه زمان انجام را کاهش داده ،همچنین با تنظیمات ویژه پوست های آسیایی،همراه با خنک کننده بسیار قوی و بدون درد،نتایج بسیار موثری را ثابت کرده است.از مزایای این روش بدون درد بودن آن می باشد.
808cl

دستگاه لیزر DIOD با گسیل نمودن نور هدایت شده به سوی Cible مو،رنگدانه مورد نظر را متلاشی می نماید . اثر نور لیزر بر روی ملانین یا رنگدانه مو بر اساس مکانیسم گرم نمودن آن تا حد نابود کردن مو بوده که این مکانیسم به نام فوتوترمولیز خوانده می شود . دایود درمان قطعي موهاي زائد با هندپيس 808 نانومتری و دارای خنک کننده سطح پوست تا 5- درجه می باشد .